Waarom is beoordelen nuttig en tegelijk moeilijk?

Veel leidinggevenden zien vaak op tegen het voeren van een beoordelingsgesprek. Soms vindt een manager het lastig om een "moeilijk" gesprek te voeren. Ook weet een manager niet altijd wat hij dan moet bespreken of ziet hij zelfs het nut er niet van in. Dat is jammer, omdat juist het beoordelingsgesprek een krachtig instrument kan zijn om tot betere prestaties te komen.

Betere prestaties

Een beoordelingsgesprek als instrument komt niet zo maar uit lucht vallen. Aangetoond is dat een medewerker beter presteert, meer gemotiveerd is en minder gezondheidsklachten heeft als de manager met hem/haar heldere afspraken maakt over het takenpakket en doelen, hem of haar daarbij helpt, de medewerker beoordeelt op de gemaakte afspraken en hem/haar daarvoor ook op een reële wijze beloont. Beoordelen moet dus gaan over de afgesproken prestaties en het daarbij behorende arbeidsgedrag.

Verstorende aspecten

Een beoordeling is, zelfs met een goed beoordelingssysteem, altijd een beetje subjectief. Bijvoorbeeld omdat de manager afhankelijk is van zijn medewerker, de beoordelaar als niet deskundig gezien wordt, of de baas slecht gehumeurd is. Om discussies te vermijden scoren beoordelaars dan ook vaak naar het midden.

Andere zaken die verstorend kunnen werken zijn: het recentheidseffect (recente gebeurtenissen hebben een grotere invloed), het 10-90 % mechanisme (te vaak wordt 90 % van de tijd besteed aan de 10 % taken die een medewerker niet goed doet), het halo-effect (een positieve eigenschap heeft zoveel uitstraling dat andere aspecten onderbelicht blijven), het horn-effect (een negatieve eigenschap krijgt te veel lading in het gesprek) en de neiging om de feedback tijdens het gesprek niet concreet te maken.

Goed beoordelen

Om een goed beoordelingsgesprek te kunnen voeren is het nodig om duidelijk aan het begin van een periode afspraken te maken over de te leveren prestaties. Ook is adequate begeleiding (aandacht, feedback, werkoverleg, etc.) van de leidinggevende nodig. Daarnaast is een systeem nodig waarin de afspraken over prestaties en gewenst gedrag en de tussentijdse feedback erover vastgelegd zijn. Verder is een eenvoudig beoordelingssysteem met geankerde waarderingsschalen nodig. Tot slot is het nodig om de managers bewust te maken van de samenhang tussen prestaties, begeleiden, beoordelen en belonen en hen te trainen in het voeren van een beoordelingsgesprek ,inclusief systeem hantering en omgang met de valkuilen.

Blog archief

11-09-2014 | Schaepkens en Haute Equipe gaan intensief samenwerken

09-09-2014 | Een bewezen formule voor organisatiesucces

21-08-2014 | Een assessment is meer dan een kleur

07-07-2014 | Kennis hoe te veranderen ontbreekt vaak bij management

02-05-2014 | Kwaliteitstoets wethouders is aan te bevelen

12-04-2014 | Organiseer de lokale democratie horizontaal

21-03-2014 | Leiderschap in theorie en praktijk

13-01-2014 | Waarom we niet rationeel kunnen beslissen

20-12-2013 | Reorganisatie Waalre in beeld

20-11-2013 | Slim bezuinigen

18-11-2013 | Welke onzichtbare kwaliteiten heeft een organisatie?

03-11-2013 | Ken je eigen schaduw

18-10-2013 | In het onbewuste deel van de organisatie ligt de sleutel om succesvol te veranderen

17-10-2013 | Geen zorgen meer over salarisadministratie, verlof en verzuim

30-09-2013 | Zullen we het weer eens over het werk gaan hebben?

20-09-2013 | Een assessment vraagt om een genuanceerde aanpak

14-09-2013 | Een succesvol leider accepteert de werkelijkheid

02-06-2013 | Stop met het veranderen van de lokale overheid op papier

22-04-2013 | Fatsoen moet je doen!

05-04-2013 | Waarom de oorlog in Afghanistan (deels) niet gelukt is

22-03-2013 | VOC-mentaliteit :Vertrouwen, Organiseren en Communiceren

09-03-2013 | Diafaan op RTL 7 bij programma De Succesfactor

03-03-2013 | Nederlanders snakken naar leiderschap, visie, eenvoud in de uitvoering en voorbeeldgedrag

22-02-2013 | De mythe rondom het salaris van bankiers en directeuren

31-01-2013 | De talent- en competentiebox

31-01-2013 | P&O partnerschap

21-01-2013 | De hybride gemeentelijke organisatie

21-01-2013 | De Top organisatie: sturen op zaken die er toe doen

18-01-2013 | Waarom de NS (in de winter) altijd faalt

10-01-2013 | Groepsdenken is bedreiging voor managementvergadering

27-12-2012 | Voor het selecteren van een nieuwe manager is meer nodig dan een goed gesprek

09-12-2012 | Betekenis wijziging ontslagrecht voor MKB

07-12-2012 | Top down veranderen vaak oorzaak mislukken organisatieverandering

30-11-2012 | De arbeidsmarkt levert steeds meer zieke mensen af

25-11-2012 | Op weg naar 1 sociaal loket?

23-11-2012 | Waarom is beoordelen nuttig en tegelijk moeilijk?

14-11-2012 | "Spreadsheetpolitiek"

09-11-2012 | Bezuinigingen sociale werkvoorziening gaan door

25-10-2012 | Een ziek systeem kost organisatie en maatschappij uiteindelijk geld en geluk

18-10-2012 | De duale gemeentelijke organisatie

12-10-2012 | Angst, onmacht, afwijzing, schuld of minderwaardigheid sturen ons werkgedrag

05-10-2012 | Wat kan je als medewerker doen als de werksfeer slechter wordt?

28-09-2012 | Eerst de juiste mensen en dan pas de visie blijkt organisatiesucces te bepalen

21-09-2012 | Geef de medewerkers de ruimte bij een organisatieverandering

14-09-2012 | Managers beseffen niet hoeveel ze kunnen doen met weinig

11-09-2012 | WMO is start van trend die leidt tot omzetderving zorginstellingen

07-09-2012 | Schaepkens denkt met Diafaan zorggroep na over aanpak Wmo, Awbz en jeugdzorg

02-09-2012 | Wat kun je leren als je vader opeens overlijdt aan kanker?

17-08-2012 | Aangeleerde hulploosheid belemmert organisatiesucces

09-08-2012 | Een goede coach berijdt niet zijn eigen stokpaardje!

12-07-2012 | Wat kunnen we leren van het vakantiegevoel?

05-07-2012 | Managers moeten sturen op arbeidsproductief gedrag en niet op competenties

22-06-2012 | Minder ratio gevraagd bij organisatieverandering

15-06-2012 | Besluitvorming kan veel effectiever

08-06-2012 | Weert op weg naar 5 miljoen bezuiniging en nieuwe medewerkers

01-06-2012 | Cultuur is geen autonome kracht en zeker geen excuus om niet te kunnen veranderen!

20-05-2012 | Leiderschap gaat over de werkelijkheid accepteren en minder over wie je bent

04-05-2012 | Assessment vraagt om genuanceerde aanpak

20-04-2012 | Fusie WML EN ISD bespaart 2 miljoen

27-03-2012 | Bezuiniging 5 miljoen euro gemeente Weert liefst zonder gedwongen ontslagen

28-02-2012 | Schaepkens begeleidt 1e fusie tussen Sociale Dienst en Sociale Werkvoorziening

15-02-2012 | Het woord ANDERS inspireert ons om daadwerkelijk ANDERS te willen werken

09-10-2011 | Posters beschikbaar

01-03-2011 | Het is zover! Een nieuwe visuele identiteit.

01-01-2011 | Synergyboost

Share |

Blog

11-09-2014

Schaepkens en Haute Equipe gaan intensief samenwerken...

Lees meer
09-09-2014

Een bewezen formule voor...

Lees meer
21-08-2014

Een assessment is meer dan een kleur  ...

Een assessment is meer dan een kleur
Lees meer
Bekijk hier het archief

Volg ons