Over ons

Over ons

Arbeid, organisatie & gezondheid

Onze visie en normen
Arbeid, organisatie en gezondheid zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door vraagstukken vanuit deze samenhang te benaderen, zorgen wij daadwerkelijk voor verandering van organisaties, teams en/of individuen; dit alles om de gewenste arbeidsprestaties en gevoelens van arbeidstevredenheid, motivatie voor de functie, binding met de organisatie en welzijn te realiseren.

Wanneer u op een onderbouwde en tegelijk praktische wijze wilt veranderen, dan kan Schaepkens van toegevoegde waarde voor u zijn. We zijn zowel in Nederland als België actief.

mr. drs. Leon Schaepkens MSc

Bestuurskundig - jurist | Psycholoog NIP | Cognitief therapeut i.o. | Coach
06 10 89 18 99
leon.schaepkens@schaepkens.com

  LinkedIn    Twitter    Erkend psycholoog


Leon is de oprichter van Schaepkens BV. Hij studeerde economie aan de HEAO, bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, rechten en psychologie aan de Open Universiteit en analytische psychologie aan het Jungiaans Instituut te Nijmegen. Leon is tevens opgeleid als ademhalingscoach. Verder is hij cognitief gedragstherapeut i.o. en geschoold in EMDR. Leon heeft een genuanceerde kijk op organisaties en mensen ontwikkeld. Voorheen was hij mede-eigenaar van Beljon + Westerterp en daarvoor eigenaar van Geerts & Schaepkens. Hij is ervaren op het terrein van organisatieverandering, leiderschapscoaching, assessment, bestuur & politiek, personeel & organisatie en arbeid & gezondheid. Verder is Leon lid van de Raad van Toezicht van ouderenorganisatie Sint Jozef te Meijel en lid van de Raad van Commissarissen van Vixia. Tot juli 2016 was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Maasvallei te Maastricht en tot eind 2015 toezichthouder bij Riagg-Maastricht.

drs. ing. Agnes Koch

Registerpsycholoog NIP | Arbeid en Organisatie | Coach
06 14 75 94 13
agnes.koch@schaepkens.com

  LinkedIn


Agnes Koch heeft een sterke interesse in functioneren van mensen in een werkomgeving. Zij heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de HTS en Psychologie aan de Universiteit Utrecht en een post-HBO opleiding Loopbaanbegeleiding. Sinds 1991 is Agnes werkzaam als assessmentpsycholoog, een functie waarin het functioneren van mensen in de werkomgeving centraal staat. Agnes heeft bij verschillende organisaties gewerkt en heeft ervaring met assessments ten behoeve van personeelsselectie, interne mobiliteit, re-integratie- en loopbaanvragen. Zij heeft ervaring met functies van VMBO-niveau tot Universitair niveau voor profit en non-profit organisaties. Tevens heeft zij ervaring in coaching en training van gedragsvaardigheden. Kenmerkend is haar respectvolle, secure en gedegen werkwijze. Zij kijkt op een realistische wijze naar kwaliteiten en naar mogelijkheden van mensen. Zij houdt ervan om mensen te adviseren en te coachen, opdat mensen zich verder kunnen ontplooien. Agnes is Registerpsycholoog NIP | Arbeid en Organisatie.

drs. Petra Boekestein

Psycholoog NIP | assessmentpsycholoog | coach
06 43 50 53 99
info@schaepkens.com

  LinkedIn


Petra Boekestein studeerde Klinische-, gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht en heeft vervolgens de Postdoctorale Basisopleiding voor de Selectiepsychologische Adviespraktijk afgerond. Na een tijd in een klinische setting werkzaam te zijn geweest, als psycholoog op de afdeling medische psychologie van het Catharina Ziekenhuis, heeft Petra in 2005 de overstap gemaakt naar de arbeid en organisatiepsychologie. Sindsdien is zij werkzaam als (assessment)psycholoog/adviseur, waar zij inmiddels bij verschillende organisaties ervaring heeft opgedaan met uiteenlopende selectie-, ontwikkeling- en loopbaanvraagstukken. Haar interesse gaat zowel uit naar het gebied van personeel en organisatie als arbeid en gezondheid, daarbij stelt zij het functioneren en welbevinden van mensen in hun werkomgeving centraal. Zij houdt ervan om vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief te beoordelen, coachen, begeleiden en trainen. Zowel als persoon als in haar werk heeft zij respect, vertrouwen en integriteit hoog in het vaandel staan. Verder laat zij zich kenmerken door haar kwaliteit gerichtheid en mens- en klantgerichte aanpak en benadering.

drs. Maurice Smits

Klinisch Psycholoog BIG | Psychotherapeut BIG
06 23 07 62 45

  LinkedIn

Maurice kenmerkt zich door een mensgerichte, brede kijk op individu en gedrag in de context van zijn of haar omgeving.  Hij heeft Gezondheidswetenschappen richting Geestelijke Gezondheidskunde gestudeerd aan de Maastricht University, gevolgd door postdoctorale opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog met daarna de specialisatie tot Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Hij is beroepsmatig actief geweest in diverse settings van de geestelijke gezondheidszorg, de Universiteitswereld en de farmaceutische industrie. Hij heeft zelf ervaring als manager op diverse niveaus in verschillende organisaties. Hij is als hoofddocent psychodiagnostiek verbinden aan een postmaster opleiding Psychologie en is sinds 8 jaar eigenaar van een eigen praktijk voor psychologische hulpverlening, onderwijs en dienstverlening. Als hulpverlener heeft Maurice ervaring als coach en psychotherapeut, zowel met individuen als groepen en is gespecialiseerd in geïndividualiseerde diagnostiek van menselijk gedrag. Zijn werkwijze is niet geënt op een medisch ziektemodel maar kenmerkt zich door een eclectische toepassing van humanistische, psychodynamische en leer-theoretische principes en een holistische mensvisie. Wat hem kenmerkt is een grote mate van luistervaardigheid in combinatie met een scherp analytisch vermogen en een duidelijke communicatiestijl. Zijn kracht is open, niet oordelend en vooral explorerend met mensen te werken, er van uit gaand dat de kracht en oplossingen meestal in de mens zelf besloten liggen.

drs. Lester van der Pluijm MSc MA

Geassocieerd partner en specialist en adviseur in data-analyse
06 43 78 45 79
info@pluijm-oc.nl

 LinkedIn

Lester van der Pluijm is cum laude afgestudeerd in de sociologie en heeft daarnaast cum laude een onderzoeksmaster logica en argumentatie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Na gedegen onderzoekservaring opgedaan te hebben met statistiek als beleidsonderzoeker bij de gemeente Almere richt hij zich sinds 2013 als zelfstandig onderzoeker op het vormgeven van data-analyses en methodieken voor big data. Hij heeft een genuanceerde benadering en ziet het als de kunst om te balanceren tussen goed luisteren naar de data en het kritisch open blijven staan voor onverwachte resultaten. Integriteit en privacy gericht werken staan voorop.


 

Onze partnersHaute Equipe Partners in Public is een toonaangevend adviesbureau voor overheden, onderwijs- en zorginstellingen. Wij houden ons bezig met vraagstukken op het gebied van middelen- informatie- en procesmanagement, subsidies, revolverende fondsen, algemeen en bestuursrecht, decentralisaties (WMO, Jeugdzorg, Passend Onderwijs, Participatie), ruimtelijke ontwikkelingen en (gemeentelijk) vastgoed.

Bezoek de website van Haute EquipeREEF bundelt kennis en ervaring met projectspecialisme. Intensieve samenwerking met de opdrachtgever, een resultaatgerichte oplossing en heldere kennisoverdracht. Met deze drie elementen halen we voor iedere opdrachtgever het maximale uit de aanwezige expertise. Bovendien verbeteren we de doorlooptijd én het effect van projecten.

Bezoek de website van Reef

Deel deze pagina op