Assessment en coaching

Assessment en coaching

Coaching & counseling

Wij vinden het belangrijk dat we eerst u leren kennen en uw vraag begrijpen. Wat is er aan de hand en wie bent u? In deze fase kunnen een of meerdere instrumenten ter ondersteuning ingezet worden. Er ontstaat dan een goed en genuanceerd beeld van uw vraag, de context waarin u functioneert, uw gedrag, talenten, drijfveren, valkuilen, (onbewuste) drijfveren en afweermechanismen.

Daarna stellen wij samen met u samen het plan van aanpak vast. Wat wilt u bereiken en wat hebt u nodig? Daarbij is maatwerk het uitgangspunt. Dit laatste betekent dat technieken uit onder andere de bedrijfskunde, bestuurskunde, communicatie, (sociale) psychologie, filosofie, verandermanagement en/of leiderschap aan de orde kunnen zijn om antwoord te geven op uw vraag.

Regelmatig wordt ook geëvalueerd om te bezien of de interventies bijdragen aan het oplossen van uw vraagstuk. 

Neem contact op

Geschiktheidsassessment

In de eerste plaats is het van belang om de functie-eisen, vereiste competenties & intelligentieniveau, context van de organisatie en de specifieke opdracht te kennen. Daarna wordt een beeld van de kandidaat geschetst op basis van zijn of haar: intelligentie, persoonlijkheid, (on)bewuste motivatoren, afweersysteem, cultuur en omgang met belangrijke anderen. Wetende dat 90% van ons gedrag onbewust geschiedt, en daar ook aandacht voor te hebben in het assessment, ontstaat een genuanceerd beeld van de kandidaat.

Bekijk hier een voorbeeldrapportage.

Neem contact op

Leiderschapsassessment

Onderzoek toont aan dat leiderschap van invloed is op de prestaties van een organisatie. Effectieve leiders creëren een cultuur met aandacht voor zowel: mensen (samenwerken, open houding), als prestaties (visie & goalsetting), als verandering (innovatie, eigen ontwikkeling) en stabiliteit (duidelijke kaders & spelregels). Tegelijk is leiderschap afhankelijk van de context van de organisatie en de specifieke opdracht die de leider meekrijgt. In ons assessment houden wij rekening met deze inzichten bij het in beeld brengen van de kandidaat. Ook is het mogelijk om, afhankelijk van de vraag, games in te zetten om besluitvorming, leiderschap en creativiteit in beeld te brengen

Download deze pdf voor meer informatie over onze genuanceerde kijk op leiderschap.

Neem contact op

Ontwikkel- en loopbaanassessment

Een organisatie heeft er alle belang bij om haar medewerkers verder (in hun vak) te bekwamen. Het bevordert de werkprestaties, de arbeidstevredenheid en soms zelfs de gezondheid van medewerkers. In een ontwikkelassesment brengen wij eerst de kwaliteiten van de kandidaat in beeld op basis van iemands: kennis & vaardigheden, persoonlijkheid, intelligentie, (onbewuste) motivatoren & afweersysteem en (organisatie)cultuur. Daarna volgt een genuanceerd ontwikkeladvies. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op kennisontwikkeling, het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, het aanleren van ander gedrag en/of attitudeverandering stimuleren. Ook bestaat de mogelijkheid om concrete aanbevelingen voor de arbeidsmarkt te doen.

Meer weten? Download dan de onderstaande pdf-bestanden: 

Neem contact op

Teamassessment

De leden van een succesvol team hebben een duidelijk doel, hanteren heldere spelregels en kennen elkaars kwaliteiten en schaduwkanten. Dit voorkomt irritatie & conflicten en het biedt kansen om met moeilijke problemen om te kunnen gaan. In ons assessment brengen wij de teamleden afzonderlijk en het team als geheel in beeld.

Neem contact op

Organisatieperformance

Recent onderzoek toont aan dat organisaties met een hoge performance een gecombineerde organisatiecultuur hebben. Dat wil zeggen dat deze organisaties hoog scoren op de cultuurwaarden: mensen, prestaties, innovatie en stabiliteit. Het topmanagement fungeert daarbij als aanjager van deze gecombineerde cultuur. Het middenkader zorgt voor de implementatie ervan.

Bureau Schaepkens heeft op basis van de bovenstaande inzichten een performancemeting ontwikkeld. Het model is wetenschappelijk getoetst bij ruim 85 organisaties.

Download deze pdf voor meer informatie over onze performancemeting voor uw organisatie.

Neem contact op

360 graden feedback

Met behulp van de 360 graden feedback methode krijgt een manager inzicht in zijn functioneren door feedback van andere managers, medewerkers en andere stakeholders. Er wordt gescoord op 22 competenties. Op basis van de score volgt een samenvatting voor de manager met gerichte aanbevelingen voor verbetering. Indien er meerdere managers meedoen, worden tevens relevante trends op organisatieniveau in beeld gebracht.

Neem contact op

TMA Talentenanalyse

De TMA Methode maakt het mogelijk medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten en/of hun nieuwe inzichten te geven in hun loopbaan. De TMA Methode wordt aangeboden als online service en onder andere gebruikt voor competentie- en talentmanagement, 360 graden feedback, MD-trajecten en mobiliteitsvraagstukken.

Download deze factsheet voor meer informatie over de TMA-talentenanalyse.

Neem contact op

Veranderkracht

Wetenschappelijk is aangetoond dat succesvolle organisaties beschikken over medewerkers die goed kunnen organiseren, (vak)intelligent zijn, beschikken over creativiteit, willen samenwerken en gericht zijn op reflectie en verandering. Door het combineren van de Competence Analysis Development Tool (CADT) en de Occupational Personality Questionnaire (OPQ) krijgt u inzichtelijk of u of uw medewerkers beschikken over deze kwaliteiten. Ook wordt in beeld gebracht of en hoe deze kwaliteiten verder ontwikkeld kunnen worden. De combinatie van instrumenten maakt het mogelijk om zowel diepere (onbewuste) drijfveren, afweermechanismen en gedragspatronen in kaart te brengen. Daardoor ontstaat een realistisch beeld talenten en ontwikkelmogelijkheden.

Neem contact op

Samen selecteren

Deze assessmentmethode stelt u in de gelegenheid om samen met ons uw kandidaat voor een bepaalde functie te testen. Het idee is dat uw kandidaat een dag in uw organisatie meedraait. Het programma voor deze dag wordt in overleg bepaald. Te denken valt aan kennismakingsinterviews, deelname aan een vergadering of het geven van een presentatie een groep van medewerkers. Onze adviseur observeert gedurende deze dag. Daarnaast wordt uw beeld en de meningen van de andere deelnemers uit uw organisatie meegenomen. Ook heeft de kandidaat voorafgaand aan deze dag diverse testen gemaakt om zo inzicht te krijgen in zijn of haar persoonlijkheid, motivatie &interesses, drijfveren en intelligentieniveau.

Neem contact op

Deel deze pagina op