Assessment

Assessment

Geschiktheidsassessment

Hoe gaat uw kandidaat om met druk, conflicten of weerstand? Twijfelt u aan de prestatiegerichtheid of communicatieve vaardigheden van uw kandidaat? Of wilt u in zijn algemeenheid meer weten over de geschiktheid van de kandidaat?

Versterk dan uw selectieproces door gebruik te maken van onze unieke en in de praktijk bewezen assessmentmethode. U krijgt een compleet en objectief beeld van uw kandidaat doordat wij aandacht hebben voor zijn of haar:

 • intelligentie
 • persoonlijkheid
 • motivatoren
 • coping (afweergedrag) en
 • onbewuste aansturing

Dit laatste speelt een belangrijke rol, omdat 90% van ons gedrag op onbewuste wijze tot stand komt. In ons geschiktheidsassessment besteden wij hier ruimschoots aandacht aan brengen wij uw kandidaat op genuanceerde wijze in beeld. Hiermee onderscheiden wij ons van andere assessmentbureaus. 

Bekijk hier een voorbeeldrapportage van een geschiktheidsassessment.

Neem contact op

Leiderschapsassessment

Hoe weet u of de door u geselecteerde manager:

 • effectief leiding geeft aan het realiseren van de gewenste prestaties?
 • het team succesvoller maakt?
 • goed omgaat met weerstand en conflict?
 • effectief leiding kan geven aan innovatie en verandering?
 • communicatief vaardig en met respect omgaat met de stakeholders van uw organisatie zoals toezichthouders, aandeelhouders of het bestuur?
 • stressbestending is?

Succesvolle leiders zijn zowel mens- als prestatiegericht, innovatief én duidelijk in het stellen van grenzen. Tegelijk is leiderschap afhankelijk van de context van de organisatie en de specifieke opdracht die de leider meekrijgt. In ons leiderschapsassessment houden wij rekening met deze inzichten bij het in beeld brengen van uw kandidaat.

Download deze pdf voor meer informatie over onze genuanceerde kijk op leiderschap.

Neem contact op

Ontwikkel- en loopbaanassessment

Een organisatie heeft er alle belang bij om haar medewerkers verder (in hun vak) te bekwamen. Het bevordert de werkprestaties, de arbeidstevredenheid en soms zelfs de gezondheid van medewerkers. In ons praktisch bewezen ontwikkelassessment krijgt u een compleet en genuanceerd beeld van uw kandidaat doordat wij aandacht hebben voor zijn of haar:

 • intelligentie
 • persoonlijkheid
 • motivatoren
 • coping (afweergedrag) en
 • onbewuste aansturing

Het assessment wordt afgerond met een ontwikkeladvies. Dit advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op kennisontwikkeling, het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, het aanleren van ander gedrag, emotieregulatie en/of attitudeverandering stimuleren. Ook doen wij -indien van toepassing- concrete aanbevelingen voor de arbeidsmarkt.

Meer weten? Download dan zeker de onderstaande pdf-bestanden: 

Neem contact op

Teamassessment

Twijfelt u soms ook of uw team uit de juiste mix van mensen bestaat? Vraagt u zich af wat een team succesvol maakt? Ons bewezen 4-facetten-assessment toont aan waar u staat met uw team.

Een succesvol team:

 • heeft duidelijk doel
 • hanteert heldere spelregels en
 • is een team waarvan de teamleden elkaars kwaliteiten en irritaties kennen.

Dit voorkomt conflicten tussen teamleden en het biedt kansen om met moeilijke problemen om te kunnen gaan. In ons teamassessment brengen wij de teamleden afzonderlijk en het team als geheel in beeld.

Neem contact op

Organisatieperformance

Waarom is de ene organisatie succesvol en de andere niet? Arbeidstevredenheid is zeker van belang, maar is niet dé oplossing om structureel goed te presteren als organisatie. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat toporganisaties hoog scoren op de vier cultuurtypen: mensgericht, prestatiegericht, innovatief en stabiliteit. Het topmanagement fungeert daarbij als aanjager van deze gecombineerde cultuur.

Bureau Schaepkens heeft op basis van deze inzichten een unieke performancemeting ontwikkeld met aandacht voor leiderschap, cultuur en werkattitudes. Arbeidstevredenheid is hierin meegenomen. Het model is wetenschappelijk getoetst bij ruim 85 organisaties.

Download deze pdf voor meer informatie over onze performancemeting voor uw organisatie.

Neem contact op

360 graden feedback

Hoe komt u meer te weten over de effectiviteit van uw leiderschapsstijl? Hoe kunt u competenter en effectiever zijn als manager?

Met behulp van onze 360- graden-feedback-methode krijgt u als manager beter inzicht in uw functioneren door de feedback van andere managers, medewerkers en andere stakeholders op 22 mogelijke competenties. Op basis van de score krijgt u een samenvatting en gerichte aanbevelingen voor verbetering.

Indien meerdere managers meedoen, brengen wij tevens de relevante trends op organisatieniveau in beeld.

Neem contact op

Veranderkracht

Bent u ook op zoek naar medewerkers die goed kunnen organiseren, willen leren en gericht zijn op samenwerking, innovatie en goede resultaten boeken?

Door het combineren van de Competence Analysis Development Tool (CADT) en de Occupational Personality Questionnaire (OPQ) krijgt u inzichtelijk of uw medewerkers beschikken over deze kwaliteiten. Ook geven wij een genuanceerd advies of én hoe deze kwaliteiten verder ontwikkeld kunnen worden.

Neem contact op

Deel deze pagina op