Gedrag van groepen en individuele medewerkers

In de praktijk blijkt het lastig zijn om gedrag van medewerkers te veranderen. Gedrag lijkt haast automatisch te zijn. Ook gevoelens van angst en onzekerheid spelen een rol, vaak versterkt door het groepsproces. Wil een organisatieverandering echt slagen dan is het nodig aandacht te hebben voor gedrag. Denk dan aan:

 • Inzicht in het bestaand gedrag van groepen, leiders en/of medewerkers en verklaringen hiervoor
 • Ruimte voor emotie (het limbisch systeem) door het organiseren van:
  • een urgentiebijeenkomst
  • een verliessessie
  • stilstaan bij (kleine snelle) succesjes
  • oplossingsgericht te werken
 • Beschrijf het gewenste eindpunt van de verandering ook in termen van gewenst concreet gedrag. Blijf niet hangen in waarden.
 • Training, bevorderen zelfinzicht, inbouwen externe prikkels, etcetera ten behoeve van het realiseren van het gewenste gedrag.
 • Bewust samengestelde groepjes van medewerkers laten samenwerken aan de acties ten behoeve van de verandering.

<-- Ga terug