Leiderschapsassessment

Hoe weet u of de door u geselecteerde manager:

  • effectief leiding geeft aan het realiseren van de gewenste prestaties?
  • het team succesvoller maakt?
  • goed omgaat met weerstand en conflict?
  • effectief leiding kan geven aan innovatie en verandering?
  • communicatief vaardig en met respect omgaat met de stakeholders van uw organisatie zoals toezichthouders, aandeelhouders of het bestuur?
  • stressbestending is?

Succesvolle leiders zijn zowel mens- als prestatiegericht, innovatief als duidelijk in het stellen van duidelijke kaders en spelregels (grenzen). Tegelijk is leiderschap afhankelijk van de context van de organisatie en de specifieke opdracht die de leider meekrijgt. In ons leiderschapsassessment houden wij rekening met deze inzichten bij het in beeld brengen van uw kandidaat.

Download deze pdf voor meer informatie over onze genuanceerde kijk op leiderschap.

Neem contact op