Organisatieverandering

Geen 'spreadsheet management', maar bouw uw organisatie rondom uw klant

Heeft u ook het gevoel dat regels en systemen steeds meer bepalen wat we moeten doen en dat we te weinig ons gezonde verstand nog gebruiken? Of dat niemand zich meer echt verantwoordelijk voelt (eigenaar is) van een probleem? Dan is het tijd om te stoppen om te rijden met vierkante wielen! Bouw uw organisatie weer rondom uw klanten en laat systemen niet bepalen hoe uw klanten zich moeten gedragen. Systemen zijn er om te helpen.

Een prachtig voorbeeld is de formule-1. Het team van Max Verstappen zet systemen in om Max te laten winnen. Zijn leefwereld voor en tijdens het rijden bepalen wat nodig is en niet andersom. Organisatieverandering zou hierop gericht moeten zijn: wie doet hier wat en waarom?

Wat betekent dit?
Veranderen van organisaties gaat over het omgaan met onzekerheid. Taylor’s tijdperk van hiërarchische sturing door de top van de organisatie en “SMART- uitvoering” door de medewerkers is voorbij. Omwille van kwaliteit, maatwerk en snelheid van handelen is het nodig dat de coördinatie van beslissingen geschiedt door de medewerkers zelf; zij hebben immers het inzicht. Vakmanschap mag weer centraal staan. 

Leiders hebben het overzicht en zorgen ervoor dat de organisatie (staf en ondersteuning) het werken van de vakmensen mogelijk maakt en niet andersom.  Daarbij is het van belang dat:

  • alle managers en medewerkers achter de missie en visie van de organisatie staan, en
  • gebouwd wordt aan een organisatiecultuur waarbij zowel: presteren; innoveren; samenwerken (openheid, teamgericht) als stabiliteit (heldere kaders & spelregels) dominant zijn.

Dat maakt organisaties tegenwoordig succesvol. Dus geen 'spreadsheet-management' door schijnzekerheid te creëren op papier, maar omgaan met de onzekerheid van de praktijk.

Het standaardrecept om organisatieveranderingen te realiseren, is diagnosticeren, ontwerpen en projectmatig uitvoeren (rationele aanpak). Helaas blijkt deze aanpak in de praktijk in meer dan 70% van de gevallen niet succesvol te zijn. Het veranderen van organisaties is complexer.

Het is nodig aandacht te besteden aan:

schema.png

Succesvolle organisaties hebben ook een andere kijk op HRM 

Zij investeren vooral in:

  • leiderschap
  • teamontwikkeling;
  • gezondheid & welzijn;
  • een cultuur met nadruk op zowel presteren, innoveren, mensen als stabiliteit en
  • het digitaliseren van de beheerstaken.

Recruitment, leren & ontwikkelen en systemen zijn daarop afgestemd . De tijd van P&O en HRM is voorbij: arbeid, organisatie en gezondheid in samenhang is het devies. 

Wij kunnen uw organisatieverandering ondersteunen als procesbegeleider, coach en adviseur.

Cultuurverandering (hardnekkige gedragspatronen doorbreken)

Bureau Schaepkens heeft aan de hand van de onderzoeksbevindingen van Schein, Scott-Morgan, Rump, Pavlov en Skinner een praktische aanpak ontwikkeld om de cultuur van een organisatie te veranderen. Belangrijk uitgangspunt bij deze aanpak is dat gedrag en attitudes te veranderen zijn: "uw brein wil best veranderen". Waarden daarentegen veranderen niet of nauwelijks. De aanpak start met het kennen van de (gewenste) geschreven werkelijkheid (missie, visie, gedrag, attitudes en kernwaarden) van uw organisatie. Daarna wordt de ongeschreven werkelijkheid (hoe gedragen mensen zich echt) in beeld gebracht. Vervolgens volgt een confrontatie van beide werkelijkheden en kunnen de gewenste interventies bepaald worden. De aanpak heeft zich bewezen en is praktisch van aard.

Neem contact op