Verandervermogen

Het verandervermogen kan worden vastgesteld, door het in kaart brengen van:

Directe factoren:

  • kennis over en ervaring met veranderingsprocessen
  • de bereidheid om te veranderen
  • de beschikbaarheid van middelen
  • politiek-bestuurlijke steun
  • de consensus over de veranderdoelen

Indirecte factoren:

  • cultuur, structuur en technologie

De context:

  • de externe omgeving en de noodzaak tot veranderen

<-- Ga terug