Verandering organiseren

Verandering organiseren

Organiseer verandering
Leiderschap tonen

Leiderschap tonen

Toon leiderschap
Team ontwikkelen

Team ontwikkelen

Teamontwikkeling
Assessment en coaching

Assessment en coaching

Assessment en coaching
De gezonde werknemer

De gezonde werknemer

De gezonde werknemer

Veranderingen organiseren

Veranderen van organisaties gaat over het omgaan met onzekerheid. Taylor’s tijdperk van hiërarchische sturing door de top van de organisatie en “SMART- uitvoering” door de medewerkers is voorbij. Deze wijze van organiseren leidt ertoe dat niemand zich meer echt verantwoordelijk voelt. Omwille van kwaliteit, maatwerk en snelheid van handelen is het nodig dat de coördinatie van beslissingen geschiedt door de medewerkers zelf; zij hebben immers het inzicht. Vakmanschap mag weer centraal staan.

Leiders hebben het overzicht en zorgen ervoor dat de organisatie (denk aan HR, financiën, juridische zaken) het werken van de vakmensen mogelijk maakt en niet andersom dat de vakmensen moeten passen in het systeem. Daarbij is het van belang dat a) alle managers en medewerkers achter de missie en visie van de organisatie staan, en b) gebouwd wordt aan een gecombineerde organisatiecultuur van presteren, innoveren, mensen (teamgericht en open) en stabiliteit (heldere kaders & spelregels hanteren).

Meer informatie over veranderingen organiseren

Leiderschap tonen

Onderzoek toont aan dat leiderschap mede bepalend is voor het succes van een organisatie. Effectieve leiders nemen medewerkers mee in de noodzaak tot verandering. Ook weten zij medewerkers en groepen te motiveren door een duidelijke visie en spelregels te hanteren en daarbinnen medewerkers ruimte bieden.

Bij het coachen en testen van managers en bestuurders nemen wij steeds deze en andere inzichten mee die het succes van een leider bepalen. 

Meer informatie over leiderschap tonen

Team ontwikkelen

Hoe kan het dat het ene team wel succesvol is en het andere niet? Ligt dat aan de leider, de teamleden, de taakverdeling of is het gewoon toeval? Onderzoek toont aan dat er niet één dominante oorzaak is voor het succes van een team. Juist door structureel te werken aan de 4 facetten in de ontwikkeling van een team is de kans op een succesvol team groter.

 • Vormen
 • Stormen
 • Normen
 • Performen

Wij kunnen u begeleiden in het ontwikkelen van uw team. Ook onze assessments kunnen hieraan bijdragen.

Meer informatie over het ontwikkelen van een team

Assessment & coaching

We bieden diverse soorten assessments:

 • Geschiktheidsassessment
 • Leiderschapsassessment
 • Ontwikkel- en loopbaanassessment
 • Teamassessment
 • Organisatieperformance
 • 360 graden feedback
 • TMA talentenanalyse
 • Veranderkracht
 • Samen selecteren

Daarnaast kunnen wij u middels coaching en counseling ondersteunen in uw persoonlijk groei. 

Meer informatie over assessment en coaching

Uw gezondheid

Jezelf versterken of het treffen van preventieve maatregelen om uitval te voorkomen, is natuurlijk het beste. Helaas lukt dat niet altijd. In dat geval kan een intensieve aanpak gewenst zijn. In onze trajecten is er altijd in samenhang aandacht voor zowel uw gedachten, gevoelens, lichaam als energiehuishouding. 

U kunt bij ons binnen 5 werkdagen terecht voor een eerste intake.

Meer informatie over de gezonde werknemer