Leiderschap

Yukl (2002) en Collins (2001) tonen aan dat leiderschap mede bepalend is voor het succes van een organisatie. Effectieve leiders nemen medewerkers mee in de noodzaak tot verandering en zij weten medewerkers en groepen te motiveren door een duidelijke visie en een unieke identiteit (waarden) te hanteren. Daarnaast besteden zij veel aandacht aan het selecteren van de juiste managers en het realiseren van een besluitvormingscultuur waarin openheid en het zoeken naar de beste oplossing centraal staat en niet de schuldvraag. In zekere zin bouwen zij achter de schermen op een bescheiden wijze aan een sterke organisatie.

<-- Ga terug