« Meer psychologen nodig in Raden van Toezicht»

Gepubliceerd op 09-07-2018

Juristen en financials

Toezichthoudende organen worden vaak bemenst door (vooral mannelijke) juristen en financials. Op zich is daar niks mis mee. Toezicht gaat immers ook over het voldoen aan de regels en het behalen van de gewenste financiële resultaten. Echter, de politiek-maatschappelijke context van regels en controle maakt dat we zijn doorgeschoten in juridisch & financieel toezicht.

Het lijkt alsof we (soms) vergeten waar het echt over moet gaan in een organisatie: menselijke aandacht (geen instrumentele) voor cliënten & medewerkers, arbeidstevredenheid, het hebben van binding met en trots zijn op de eigen organisatie, innovatie en het behalen van de gewenste maatschappelijke resultaten. Naar mijn mening kunnen arbeids-, organisatie- en gezondheidspsychologen (AOG-psychologen) dan ook van toegevoegde waarde zijn in raden van toezicht om juist dit kwalitatieve deel van een organisatie helpen te kaderen en te bewaken.

Meerwaarde psycholoog
In de kern gaat het om balans vinden tussen kwantitatief en kwalitatief toezicht. Een AOG-psycholoog kan van meerwaarde zijn doordat hij of zij aandacht heeft voor:

 • De missie, visie, strategie en waarden van een organisatie;
 • De maatschappelijke gewenste  effecten;
 • De benodigde competenties van de bestuurder en de top van de organisatie (in een selectieproces);
 • Coaching en (loopbaan)ontwikkeling van de bestuurder en het topmanagement;
 • Arbeidstevredenheid, binding met de organisatie als voorspellers van performance;
 • Functionerings- en beoordelingscriteria voor de bestuurder opstellen en toetsen;
 • De kwaliteit van besluitvormingsprocessen binnen de eigen raad van toezicht;
 • Human resources in het algemeen en afgestemd op de missie, visie en waarden van de organisatie;
 • Omgaan met conflicten;
 • Arbeid en gezondheidsvraagstukken in een organisatie;
 • De inzet van kwalitatieve instrumenten van toezicht.

Eigen ervaring

Ik werk en heb in diverse raden van toezicht met zeer betrokken en deskundige mensen mogen werken. Hun juridische, financiële, ondernemende en vak- & branchekennis is van groot belang. Tegelijk vraag en vroeg ik juist meer aandacht vragen voor AOG-vraagstukken. Niet altijd was en is dat makkelijk, maar wel nodig in mijn optiek.

Mochten jullie tips of suggesties hebben, laat ze mij weten. Ook kan het delen van deze blog wellicht bijdragen aan interessante suggesties of inzichten.

board-missing-puzzel-1576663402.jpg