Depressie

Depressie / stemmingswisselingen

Stemmingswisselingen houden in dat uw stemming of uw gevoel onverklaarbaar omslaat en nauwelijks tot niet te controleren is. Een stemming kan bijvoorbeeld van een neutrale stemming omslaan in een extreem negatieve stemming (een 'down') zoals boosheid, verdriet, somberheid en depressie. 

Hoe herkent u een depressie? 

Iedereen heeft wel eens een sombere bui of voelt zich 'depressief'. Zo'n 'dipje' is echter iets anders dan een depressie. Een depressie duurt veel langer en heeft een aantal belangrijke kenmerken: 

 • U voelt zich gedurende een langere periode somber, verdrietig of lusteloos;
 • U kunt niet meer genieten van de dagelijkse dingen;
 • U heeft een afgevlakt gevoel of uw emotionaliteit is juist toegenomen;
 • Er is sprake van een niet te verklaren verandering in eetlust of gewicht;
 • U heeft last van slaapproblemen;
 • Het vermogen tot nadenken of concentreren is verminderd;
 • U heeft weinig energie, u voelt zich vermoeid;
 • Gedachten aan de dood of zelfdoding komen bij u op. 

Wanneer u langere tijd, het grootste deel van de dag last hebt van somberheid, gebrek aan plezier of allebei en andere klachten uit het lijstje hierboven, dan zou er sprake kunnen zijn van een depressie.

Wat kunt u hier aan doen? 

Depressies komen vaker voor dan u denkt. Afhankelijk van het aantal symptomen en de mate waarin ze het leven verstoren, wordt er gesproken van een lichte, matige of ernstige depressie. Is de depressie matig of ernstig(er) van aard, dan is verdergaande behandeling nodig. Deze bestaat veelal uit cognitieve gedragstherapie of schematherapie al dan niet in combinatie met medicatie. Soms kan ook EMDR aanvullend worden ingezet. 

Onze aanpak

Cognitieve gedragstherapie
Eén van de belangrijkste symptomen van een depressie is verlies van interesse en plezier in activiteiten zoals uw werk en hobby's. Bij aanvang van de therapie bekijken we wat u wel nog doet en hoe u weer tot meer activiteiten kunt komen. Dit leidt tot een actieplan waarin u leert om stapsgewijs in actie te komen. U gaat aan de slag om de zgn. vicieuze cirkel te doorbreken. Daarnaast sporen wij uw overtuigingen en denkpatronen op. Een overtuiging kan bijvoorbeeld zijn 'ik ben minder waard'.
U leert deze gedachte te herkennen en te corrigeren door het toepassen van diverse technieken. 

Drie belangrijke thema's die dus in de aanpak terugkomen zijn: 

 1. weer in beweging komen;
 2. anders leren denken;
 3. aanleren vaardigheden om terugval te voorkomen. 

Wilt u meer weten over cognitieve gedragstherapie? Bekijk dan zeker de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën

Schematherapie en EMDR

Soms kan een depressie mede aangepakt worden door EMDR in te zetten. Zeker wanneer de depressie ontstaan is door een ernstige gebeurtenis. Wanneer de depressie chronisch is en een cliënt een negatieve kernopvatting over zichzelf heeft, kan schematherapie overwogen worden. 

Klik hier voor een korte video over EMDR. Elders op deze website vindt u meer informatie over schematherapie.  

Medicatie

Soms kan een depressie verholpen worden door medicatie te nemen, al dan niet in combinatie met een van de bovengenoemde therapieën. Hiervoor is overleg nodig met uw huisarts. 

Contact opnemen