De gezonde werknemer

De gezonde werknemer

De juiste aandacht voor onze gedachten, onze gevoelens, ons lichaam en onze energiehuishouding leidt tot een versterking van ons immuunsysteem, minder fysieke en/of psychische klachten, meer energie, een gezonder lichaam, talentbenutting en uiteindelijk tot gevoelens van geluk.

Tegelijk komt het besef dat we geen speelbal hoeven te zijn van vervelende omstandigheden en levenssituaties, leven we meer in het nu en krijgen we de regie (terug) over ons eigen leven.

Ook heeft het een positief effect op onze gevoelens van arbeidstevredenheid, motivatie, binding met de organisatie en daarmee onze arbeidsprestaties.

Versterking

Coaching & counseling
Om beter of anders invulling te geven aan uw taak kan coaching nuttig zijn. Lees meer over onze coachingsaanpak en indien aan de orde leiderschap.

Omgaan met stress en moeilijke situaties
Uit onderzoek blijkt dat mensen met stress- en vermoeidheidsklachten vooral in rust suiker verbranden in plaats van vet. Hierdoor hebben ze geen energie meer als ze in actie moeten komen. Een verkeerde ademhaling door te veel prikkels, piekeren en aanhoudende geestelijke (werk)druk kan de veroorzaker zijn. Onze aanpak is erop gericht om u in de praktijk beter te kunnen omgaan met moeilijke situaties en stress. Dit kan bereikt worden door zowel een betere lichamelijke als geestelijke conditie.

 • Het traject start met oprechte aandacht voor u en uw vraag. Wat is er aan de hand en wie bent u? 
 • Met de Energy Control Methode stellen we vast of er sprake is van een verkeerde ademhaling. Tevens brengen we  de conditie van het lichaam in beeld
 • We stellen samen de doelen vast die u wilt bereiken met het traject en wat daarvoor nodig is
 • De interventies kunnen gericht zijn op: uw ademhaling, uw bewegingspatroon, ontspanning, inzicht in en werken aan uw eigen gedrag, voeding, etc.
 • Gedurende het traject monitoren we voortgang zowel digitaal alsook middels persoonlijk contact

Lees meer over werkstress, verkeerd ademhalen en onze aanpak.

Neem contact op

Preventie

Arbeidsbelasting meten
Soms is het nodig om uw psychische arbeidsbelasting in beeld te brengen. Wat acht u zelf aanvaardbaar en welke psychische, lichamelijke en/of sociale aspecten spelen een rol?

Vitale professional
Hoog opgeleiden hebben vaak een hoog besef van verantwoordelijkheid en verkeren soms in een positie dat zij weinig kunnen delen. Een groepsintervisie met gelijkgestemden / mensen in een vergelijkbare positie kan zinvol zijn om zaken te bespreken en vanuit verschillende perspectieven te belichten. 

Zicht op de 4 A’s
Uw arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in beeld brengen en bespreken met uw werkgever kan relevant zijn om uw gevoelens van tevredenheid, motivatie en/of welzijn te laten toenemen. Aan de orde kan komen: taakvariatie, autonomie in het werk, het krijgen van feedback, het kunnen terugvallen op sociale steun, duidelijke en realistische taakeisen, fysieke veiligheid, arbeidszekerheid en adequate beloning. Door onze ervaring en ondersteunende instrumenten kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.

Neem contact op

Vroegsignalering

Helaas is jezelf versterken en/of het treffen van preventieve maatregelen niet altijd voldoende om klachten te vermijden. Educatie over & online ondersteuning bij - het reduceren van - bepaalde klachten kan mogelijk daadwerkelijke uitval voorkomen. 

Educatie & online ondersteuning
Inzicht in de relatie tussen gevoelens, gedachten en gedrag en klachten zoals werkstress, burn-out, stemmingswisselingen of angst kan helpen om uitval te voorkomen. In een persoonlijk gesprek spreken wij met u over: gedrag, psychische en lichamelijke symptomen en gevoelens behorende bij deze klachten. Ook geven wij tips om de klachten te verminderen. Dit proces wordt online ondersteund met filmpjes e.d. en/of een kort naslagwerk. Verder komen wij ook kort terug op ons pakket aan versterkende en preventieve maatregelen.

Modulaire holistische aanpak
In gemiddeld 8 tot 12 sessies stellen wij een intensief programma voor u op gericht op zowel uw lichamelijke, energetische als psychische gesteldheid. Afhankelijk van de persoon en uw klachten stellen wij een aanpak op maat voor met zowel face tot face contact als online ondersteuning.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs

Neem contact op

Herstel

Wanneer versterking, preventie of vroegsignalering niet voldoende is gebleken om uitval te vermijden, kan een intensieve holistische aanpak gewenst zijn. U kunt bij ons binnen 5 werkdagen terecht voor een eerste intake.

Modulaire holistische aanpak
In gemiddeld 12 tot 20 sessies stellen wij een intensief programma voor u op gericht op zowel uw lichamelijke, energetische als psychische gesteldheid. Dit alles om uw periode van uitval zo kort mogelijk te houden. Afhankelijk van de inzichten in uw als persoon en uw klachten stellen wij een aanpak op maat voor met zowel face tot face contact als online ondersteuning. De interventies kunnen bestaan uit: meer inzicht in en werken aan uw gedrag, gedachten en gevoelens; beter bewegen & opbouwen van uw conditie; ademhaling & ontspanning en/of voeding.

Download hier onze brochure 'sneller herstellen van burn-out en stress' voor meer informatie. 

Neem contact op

Uw vraagstuk

Ongeveer 33 % van de beroepsziekten heeft een psychische grondslag. Problemen met de werkinhoud, de hoeveelheid werk, de toegenomen psychische belasting (veelal resultaatdruk), gebrek aan autonomie, gebrekkige sociale steun, werk-thuisinterferentie en/of problemen met collega’s zijn vaak als oorzaak aan te wijzen. Jezelf versterken en/of preventieve maatregelen treffen om uitval te voorkomen, is natuurlijk het beste. Maar helaas lukt dat niet altijd. Met een onderbouwde holistische aanpak en door oprechte aandacht te hebben voor u en uw vraagstuk gaan wij op een andere manier te werk.

U kunt bij ons team terecht voor de volgende vraagstukken:

 • Werkstress, overspannenheid en burnout
 • Angstklachten (o.a. paniek, sociale angst, posttraumatische stress, fobie)
 • Stemmingsklachten (o.a. depressie)
 • Te weinig of geen zelfvertrouwen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten en somatoforme klachten (o.a. lage rugpijn, hypochondrie, chronische vermoeidheid)
 • Persoonlijkheidsproblemen/vragen
 • Impulscontroleproblemen
 • Levensvragen

Neem contact op
Een andere aanpak

Een andere aanpak

Kiezen voor Schaepkens
Wanneer u voor ons kiest betekent dit:

 • Oprechte aandacht voor u en uw vraag
 • Geen wachttijden
 • Binnen 5 dagen een intakegesprek
 • Een holistische aanpak: lichaam en geest
 • Begeleiding door ervaren en breed opgeleide adviseurs
 • Werken op basis van wetenschappelijke inzichten
 • Een nauwe samenwerking met de bedrijfsarts, de organisatie en eventueel andere deskundigen

In ons werk vinden wij het belangrijk om:

 • De regie zoveel mogelijk bij de cliënt te laten
 • Naast face-to-face contact gebruik maken van online ondersteuning
 • Uw vraagstuk te benaderen vanuit een praktische, holistische en onderbouwde wijze

Het idee is om zo snel mogelijk een effect op het emotionele deel van ons brein te realiseren. Wij gaan uit van een gemiddelde van 8 tot 12 sessies. Bij intensievere trajecten kan er sprake zijn van gemiddeld 20 sessies. 

Kosten en verzekering
Wij werken zowel voor zowel de zakelijke markt als voor particulieren. Bij een verwijzing door uw huisarts of bedrijfsarts worden in Nederland uw kosten door uw verzekeraar in de meeste gevallen deels vergoed. Sommige diensten zoals coaching, intelligentietesten of het trainen van sociale vaardigheden worden niet vergoed. Ook kunt u ervoor kiezen om de kosten door uw werkgever te laten betalen. In België vergoeden de mutualiteiten psychologische zorg niet of nauwelijks. Lees hier meer over kosten en vergoedingen.

Neem contact op

Deel deze pagina op