Teamontwikkeling Schaepkens

Het beste team

Het ontwikkelen van een team

Hoe kan het dat het ene team wel succesvol is en het andere niet? Ligt dat aan de leider, de teamleden, de taakverdeling of is het gewoon toeval? Onderzoek toont aan dat er niet één dominante oorzaak is voor het succes van een team. Juist door structureel te werken aan de 4 fasen in de ontwikkeling van een team is de kans op een succesvol team groter. Wij kunnen u begeleiden in het ontwikkelen van uw team. Ook onze assessments kunnen hieraan bijdragen:

.

Vormen

In deze fase gaat het om het selecteren van de juiste mensen bij de vorming van een nieuw team of juist elkaar leren kennen bij een bestaand team. De teamleden moeten elkaar immers vanuit gezonde diversiteit aanvullen om zo samen richting te geven aan de organisatie. In deze fase kunnen talenten, ontwikkelpunten, irritaties, motivaties, trainingsbehoeften en dergelijke zichtbaar worden.

Stormen

Bij stormen gaat het om het kiezen van de juiste koers. “Waar zit onze passie? Waar hebben we toegevoegde waarde en waar kunnen we geld mee verdienen?’’ Dit moet leiden tot een eenvoudige en een op outputgestuurde visie voor het team. Met name in deze fase komen regelmatig conflicten voor; teamleden nemen hun positie in.

.

Normen

In deze fase gaat het onder andere om structuur aanbrengen in de afspraken, taken verdelen, besluitvorming organiseren, interne communicatie, het managen van een verandering, etcetera. Het ‘wij-gevoel’ neemt toe in deze fase.

Performen

Bij performen komt het presteren aan de orde. Hoe doen we het? Houden we ons aan de normen? Zijn we effectief en efficiënt? Dit kan leiden tot wijzigingen in het team, het herijken of het maken van nieuwe afspraken en normen. Hetgeen weer leidt tot prestatieverbetering van het team.

Teamassessment

De leden van een succesvol team kennen elkaars talenten en schaduwkanten. Dat voorkomt irritatie en onnodige conflicten en het biedt kansen om moeilijke problemen niet uit de weg te gaan.

In ons assessment brengen wij de teamleden afzonderlijk en het team als geheel in beeld, waarbij talenten, valkuilen en schaduwkanten inzichtelijk worden gemaakt.

Meer informatie

Deel deze pagina op