Geschiktheidsassessment

Hoe mag het Assessment plaatsvinden?

Wat is een geschiktheidsAssessment

Hoe gaat uw kandidaat om met druk, conflicten of weerstand? Twijfelt u aan de prestatiegerichtheid of communicatieve vaardigheden van uw kandidaat? Of wilt u in zijn algemeenheid meer weten over de geschiktheid van de kandidaat?

Versterk dan uw selectieproces door gebruik te maken van onze unieke en in de praktijk bewezen assessmentmethode. U krijgt een compleet en objectief beeld van uw kandidaat doordat wij aandacht hebben voor zijn of haar:

  • Intelligentie
  • Persoonlijkheid
  • Motivatoren
  • Coping (afweergedrag) en
  • Onbewuste aansturing

Dit laatste speelt een belangrijke rol, omdat 90% van ons gedrag op onbewuste wijze tot stand komt. In ons geschiktheidsassessment besteden wij hier ruimschoots aandacht aan brengen wij uw kandidaat op genuanceerde wijze in beeld. Hiermee onderscheiden wij ons van andere assessmentbureaus.