« Geef de medewerkers de ruimte bij een organisatieverandering»

Gepubliceerd op 03-05-2017

Een organisatieverandering gebeurt vaak aan de managementtafel. Daar wordt bedacht dat de organisatie bijvoorbeeld klantgerichter of flexibeler moet gaan werken. Vervolgens wordt dan een actieplan uitgewerkt en met een aantrekkelijke naam gecommuniceerd naar de medewerkers. Helaas mislukt de uitvoering in meer dan 70 % van de gevallen. Dat wordt dan weer uitgelegd door het management als: “ze willen niet en ze zitten in de weerstand”. Organisatieverandering heeft echter niet alleen een rationele component, maar is vooral een proces van omgaan met verschillende gedachten en gevoelens van individuen en groepen.

Voordat gestart wordt met een organisatieverandering is het wenselijk om eerst het probleem in kaart te brengen, het gewenste doel te formuleren en na te denken over de veranderstrategie. Is het wenselijk om top-down te veranderen? Dit kan het geval zijn als de voortgang van het bedrijf op het spel staat. Wanneer het doel is “bekijken of met een nieuw beloningsinstrument tot betere motivatie van medewerkers gekomen kan worden”, kan een lerende strategie gekozen worden.

Bijvoorbeeld door het instrument bij een afdeling als experiment toe te passen. Wanneer klantgericht werken als doel gesteld is, kan een ontwikkelgerichte strategie een serieuze optie zijn. Medewerkers worden dan uitgenodigd om daar dan (in groepen) invulling aan te geven. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de structuur, gewenst ander gedrag, de onderlinge communicatie of de inrichting van werkprocessen. Door medewerkers te betrekken krijgen ze de ruimte om hun eigen gedachten en gevoelens te bespreken. Veelal leidt dit tot betere ideeën en meer gedragen voorstellen.

Belangrijk is dat het management vooraf duidelijk maakt wat er verwacht wordt van de medewerkers, wat er met de bijdrage gedaan wordt en hoe en wanneer het management een besluit neemt over een voorstel. Techniek is o.a.. goed kijken naar de groepssamenstelling en zorgen dat iedereen in de sessies aan bod komt. Kortom, een gefaciliteerd proces met meer kans op succes! 

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze? Neem dan Contact met ons op.

organsiatieverandering-1576595998.jpg