« Minder ratio gevraagd bij organisatieverandering»

Gepubliceerd op 22-06-2017

Ruim 80% van alle organisatieveranderingen mislukt. De gewenste doelen worden niet bereikt, het duurt te lang, het kost te veel en/of er ontstaan conflicten. Een belangrijke reden hiervoor is dat een verandertraject vaak alleen maar een rationele aanpak kent en er niet gewerkt wordt met de zogenaamde "onderstroom".

De onderstroom zijn alle gedragingen, gedachten en gevoelens van medewerkers in een verandertraject, vaak weerstand genoemd. Gedacht wordt dat mensen rationeel handelen, dus ook bij een organisatieverandering. Niets is minder waar. Zodra de verandering aangekondigd wordt reageren mensen instinctief omdat ons limbisch systeem geactiveerd wordt. De tegenreactie is dat dan vaak nog meer ratio ingezet wordt (nog meer communicatie, voordelen benadrukken, overtuigen, randvoorwaarden verbeteren, etc.), hetgeen niet helpt. Wat dan wel te doen? Investeren in gedrag van groepen.

Een eerste stap is creëren van een besef van urgentie door bijvoorbeeld een kritische klant uit te nodigen en/of het waarom van de verandering te vertellen. Een tweede actie is een sessie organiseren waarin er ook aandacht is voor hetgeen je verliest bij een verandering. Ook sessies in groepen waarin voor- en tegenstanders van de verandering elkaar ontmoeten om met elkaar van gedachten te wisselen over een bepaald thema in het verandertraject draagt bij aan de kwaliteit van het verandertraject. Voorkom daarnaast uitputting van ons rationele deel van de hersenen, werk oplossingsgericht en zorg voor kleine snelle succesjes. Verder ben duidelijk. Beschrijf het gewenste einddoel in concreet gedrag. Niet we moeten klantgericht zijn, maar maak het concreet bijvoorbeeld: "iedereen werkt tot 18.00 uur in plaats van tot 16.00 uur".

Tot slot. Ook het rationeel veranderen, is vaak nog voor verbetering vatbaar. Te vaak is nog onduidelijk wat nu het echte probleem is, is de veranderstrategie (top down, ontwikkelgericht, lerend) onduidelijk, bevat het implementatieplan concurrerende activiteiten of is de kwaliteit van het veranderteam onvoldoende.

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze? Neem dan Contact met ons op.

minder-ratio-gevraagd-bij-organisatieverandering-1576596875.jpg