Ontwikkel- en loopbaanassessment

Een organisatie heeft er alle belang bij om haar medewerkers verder (in hun vak) te bekwamen. Het bevordert de werkprestaties, de arbeidstevredenheid en soms zelfs de gezondheid van medewerkers. In ons in de praktisch bewezen ontwikkel- en loopbaanassessment krijgt u een compleet en genuanceerd beeld van uw kandidaat doordat wij aandacht hebben voor zijn of haar:

  • intelligentie
  • persoonlijkheid
  • motivatoren
  • coping (afweergedrag) en
  • onbewuste aansturing

Het ontwikkel- en loopbaanassessment wordt afgerond met een advies. Dit advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op kennisontwikkeling, het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, het aanleren van ander gedrag, emotieregulatie en/of attitudeverandering stimuleren. Ook doen wij -indien van toepassing- concrete aanbevelingen voor de arbeidsmarkt.

Meer weten? Download dan zeker de onderstaande pdf-bestanden: 

Neem contact op