Angst / trauma

Een angst of trauma, wat is het?

Angst is een normale reactie wanneer een reëel gevaar dreigt en gaat gepaard met lichamelijke verschijnselen. Het ervaren van angst bij (de gedachte aan) een dreiging kan klachten geven op het vlak van gezondheid, gezin, relatie en werk. Wanneer deze klachten u belemmeren in uw functioneren dan is het belangrijk om hulp te zoeken. 

Angsten
Iedereen is wel eens bang. Dat is normaal. Angst waarschuwt ons voor gevaar. Echter, wanneer u bang bent terwijl er geen gevaar dreigt of u maakt zich te veel zorgen over iets, dan is er mogelijk sprake van een probleem. Veel voorkomende klachten kunnen zijn: hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen, prikkelbaarheid, nervositeit of concentratieproblemen. 

De volgende angstproblemen zijn te onderscheiden: 

  • Fobie: angst voor een bepaalde situatie, een bepaald dier of ding.
  • Sociale angst: angst dat anderen u vreemd vinden of u bent bang voor de reactie van anderen.
  • Paniekstoornis: een golf van angst gaat door u heen, u heeft het idee dood te gaan, controle te verliezen, ademnood te ervaren.
  • Agorafobie: het vermijden van plekken en situaties wanneer er geen hulp is of als er paniek ontstaat.
  • Gegenereerde angststoornis: overmatig piekeren, u gejaagd voelen, rusteloos zijn, soms last van slaapproblemen hebben

Trauma
Een trauma komt voor bij mensen van alle leeftijden. Een zwaar ongeval, geweld, misbruik, mishandeling of een brand zijn enkele voorbeelden van oorzaken die aan een trauma ten grondslag kunnen liggen. 

Wanneer u een stressvolle ervaring meemaakt kunt u zowel op fysiek als emotioneel vlak symptomen vertonen zoals prikkelbaarheid, snel en hevig schrikken (overdreven schrikreacties), verminderde concentratie of snel in woede uitbarsten. Ook kunnen de herinneringen aan deze gebeurtenis opdringerig terugkomen in gedachten en dromen. 

Onze aanpak: EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR, is een kortdurende therapie die ik inzet voor mensen die last hebben van een trauma als gevolg van een ernstige gebeurtenis. Ook kan EMDR werkzaam zijn bij het bestrijden van angsten, fobieën en depressie

Hoe werkt het?

  • In deze therapie wordt u gevraagd de vervelende ervaring, het trauma of hetgeen u vreest (een toekomstbeeld of angst) te beschrijven, inclusief de bijbehorende overtuiging, gevoelens en spanning.
  • Indien u niet in staat bent om erover te spreken, kan het al voldoende zijn om alleen het beeld op te roepen in gedachten.
  • Daarna start het verwerkingsproces door een stimulus aan te bieden; vaak is dat het volgen van de hand van de therapeut.
  • Na elke set vraagt de therapeut aan u wat er in uw gedachten / gevoel naar boven komt of aan lichamelijke reacties ervaren wordt. De sets zullen ertoe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Het kortetermijngeheugen vervormt het beeld en slaat het op een andere wijze weer op in het langetermijngeheugen. 

EMDR is een effectieve therapie. Bepaalde problemen zijn al na één of enkele sessies verholpen. Wanneer u langdurig trauma heeft meegemaakt en bij complexe problematiek duurt de behandeling langer. Deze wordt dan veelal gegeven in combinatie met schematherapie of cognitieve gedragstherapie