Cultuurverandering daadwerkelijk realiseren? Een praktische 'to do list'​ ter voorbereiding»

Gepubliceerd op 01-01-2017

We zien dat de samenleving verandert; we werken steeds meer van buiten naar binnen. Dat vraagt om een andere organisatie.

Ik zie dat veel managers zoeken naar vormen om de organisatie kunnen verbeteren. Mijns inziens is de beste manier om gedrag te analyseren en verbeteren aan de hand van vier kernnormen:

 • Mensen
 • Veranderen
 • Presteren
 • Stabiliteit

Een voorbeeld.Voor de gemeente Helmond zijn wij op dit moment bezig met een cultuurtraject. Met het cultuurtraject zetten we samen stappen voor een succesvolle organisatie om inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. Iedere afdeling komt aan de beurt voor het cultuurtraject.

Ter warming up hebben we elke afdeling alvast de volgende opdracht meegegeven.

 1. Verdeel grote teams/afdelingen vooraf in subgroepen van maximaal 20 personen.
 2. Bespreek de kernnormen. Wat verstaan wij er onder? Zet belangrijke termen als aanvulling bij de wordclouds op de poster.
 3. Laat iedereen individueel 5 minuten op post-its schrijven wat irritatiepunten zijn; dus welk gedrag komt (veel) voor, maar is niet effectief en past niet bij de kernnormen? Bijvoorbeeld te laat komen.
 4. Laat iedereen zijn post-its kort toelichten. Er mag nog niet gereageerd worden. De discussie volgt later. Bewaak dat proces en cluster de inbreng.
 5. Kies vervolgens als groep de top vijf verbeterpunten en plak die in het vlak “Wat kan beter”.
 6. Kies als groep 1 punt uit de post-its (stemmen of turven). Plak dat met een post-it in het vlak “Waar gaan we morgen zelf verandering in brengen”.
 7. Bedenk in kleine groepjes/duo’s: - Wat willen we bereiken?
- Hoe gaan we dat doen? Zo concreet mogelijk en direct toepasbaar!
Presenteer dit kort aan elkaar en noteer de ideeën in het vlak “Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen”.
 8. Bedank iedereen voor hun input. Vraag hoe ze het ervaren hebben. Leg uit dat je regelmatig in een afdelingsoverleg hierop terugkomt om ervaringen (positief en negatief) te delen op deze werkposter.
 9. Tussendoor mag iedereen zijn ervaringen op een post-it in het vak “ervaringen” plaatsen. Dat mag op elk moment.
 10. Neem in afdeling overleggen regelmatig de tijd om de ervaringen te bespreken. Stel eventueel de “Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen” bij.

Bovenstaand wordt aangeboden in de vorm van een werkposter procesbegeleiding waardoor elk teamlid zich continue bewust is van de ontwikkelingen en hierop kan anticiperen.

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze? Neem dan Contact met ons op.

Download de werkposter om te gebruiken binnen je eigen organisatie (1 Mb)

cultuurverandering-daadwerkelijk-realiseren-1576596418.jpg