« Mentale problemen op het werk kosten maatschappij 20 miljard per jaar»

Gepubliceerd op 17-09-2017

Volgens de OESO kosten mentale problemen de maatschappij in totaal zo'n 20 miljard euro, oftewel 3,3 procent van het bruto binnenlands product (OESO, 2014). Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.

In de eerste plaats heeft dat te maken met veranderingen rondom arbeid. Zo is het werktempo tussen 1977 en 1997 ieder jaar met 1.5 % gestegen. Daarna is er sprake van een stabilisatie (CBS, 2014). Ook is de arbeidsinhoud veranderd. Door technologische veranderingen doen medewerkers steeds minder mensen werk met hun handen en steeds meer mensen werk met hun hoofd. De fysieke belasting is daardoor minder, maar heeft plaatsgemaakt voor een meer mentale en emotionele belasting die kenmerkend zijn voor het werken met informatie en mensen. Daarnaast zijn organisaties volop in beweging. De 24-uurseconomie, de globalisering en informatisering maken dat bedrijven steeds flexibeler moeten zijn. Hierdoor verandert de werkinhoud sneller, wisselen teamleden vaker, wordt meer gewerkt met flexibele contracten en loopt werk- en privétijd vaker in elkaar over. Het psychologisch contract wordt daarmee aangetast. Medewerkers voelen zich sneller teleurgesteld in hun werkgever wat weer kan leiden tot psychische klachten.

In de tweede plaats zijn er sociaal-culturele veranderingen als oorzaak aan te wijzen. Zo is de arbeidsparticipatie van vrouwen, ouderen en allochtonen gestegen sinds de jaren 60 van de vorige eeuw met daaraan gerelateerde specifieke gezondheidsklachten. Ook zijn de verwachtingen van de moderne mens hoger. Er worden hogere eisen aan werk, de manager en de privéleven gesteld. Daarnaast staan mensen vaker alleen ervoor door het individualiseren van de samenleving. Het kunnen terugvallen op de groep is minder makkelijk. De opkomst van de dienstensector draagt ook bij aan de toename van werkgerelateerde psychische klachten. Kenmerken voor deze sector is immers het contact met klanten met de daarbij behorende emotionele belasting.

Verder is het ziektebegrip verruimd. Stress, burn-out, overspannenheid zijn daar voorbeelden van. Tot slot kan ook de uitholling van de professionele autoriteit genoemd worden als een bron voor klachten. Gebrek aan respect en erkenning kan leiden tot klachten.

Al met al genoeg werk aan de winkel om zaken te verbeteren. Wij dragen daaraan bij met onze dienstverlening. Benieuwd wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen? Neem Contact met ons op.

people-crowd-1576598428.jpg